JA Tsugaru Mirai market center directly from farm Hiraka(Agri-asu)

ADDRESS:036-0111 211-1, Kamimatsuoka, Kowamori, Hirakawa, Aomori

TEL:+81-1-7243-1831

URL:http://www.ja-tsugaru-mirai.or.jp/

Neputa exhibition hall

ADDRESS:036-0104 16-1, Fujiyama, Kashiwagi, Hirakawa-city, Aomori

TEL:+81-1-7244-1111

URL:https://hirakawa-kankou.com/

Kodomari Osakana Kaigan

ADDRESS:51-34, Kodomari Orito, Nakadomari, Kitatsugaru-Gun, Aomori 037-0521

TEL:+81-1-7364-2001

Johuku no Sato Farmers’ Market

ADDRESS:271-2, Kodomari Shitamae, Nakadomari, Kitatsugaru-Gun, Aomori 037-0538

TEL:+81-1-7364-3720

Tsugaru Statue Memorial Hall

ADDRESS:1080-1 Kodomari Sunayama, Nakadomari, Kitatsugaru-Gun, Aomori 037-0511

TEL:+81-1-7364-3588

Hakucho-Tei Naraya

ADDRESS:255, Imaizumi Karasaki, Nakadomari, Kitatsugaru-Gun, Aomori 037-0301

TEL:+81-1-7358-2816

Nakadomari Farmers’ Market PYUA

ADDRESS:334,Hachiman Hinata, Nakadomari, Kitatsugaru-Gun, Aomori 037-0309

TEL:+81-1-7357-5054

Tsugaru Railway Tsugaru-Nakasato Station

ADDRESS:225-1, Nakasato Kameyama,Nakadomari, Kitatsugaru-Gun, Aomori 037-0305

TEL:+81-1-7357-2050

URL:http://tsutetsu.com

Hotel Sunroute Aomori

ADDRESS:1-9-8 Shin-machi, Aomori-shi, Aomori 030-0801

TEL:+81-1-7775-2321

URL:http://sunroute-aomori.com

Drive In Wakayama

ADDRESS:133-22,Haguro-zaki,Jusan, Gosyogawara,Aomori 037-0403

TEL:+81-1-7362-2357

URL:http://sizimi-ramen.com

Tachineputa Hall

ADDRESS:21-1, Omachi,Goshogawara, Aomori,Japan 037-0063

TEL:+81-1-7338-3232

URL:http://www.tachineputa.jp

Rest Area Tsuruta “Tsuru-no-sato ARUJA”

ADDRESS:176-1, Sakai Satomi,Tsuruta, Kitatsugaru-Gun, Aomori,Japan 038-3524

TEL:+81-1-7322-5656

URL:http://www.tsurunosato-aruja.com

1 2 3 4 7