Results of【nakadomari-town】

Kodomari Osakana Kaigan

ADDRESS:51-34, Kodomari Orito, Nakadomari, Kitatsugaru-Gun, Aomori 037-0521

TEL:+81-1-7364-2001

Johuku no Sato Farmers’ Market

ADDRESS:271-2, Kodomari Shitamae, Nakadomari, Kitatsugaru-Gun, Aomori 037-0538

TEL:+81-1-7364-3720

Tsugaru Statue Memorial Hall

ADDRESS:1080-1 Kodomari Sunayama, Nakadomari, Kitatsugaru-Gun, Aomori 037-0511

TEL:+81-1-7364-3588

Hakucho-Tei Naraya

ADDRESS:255, Imaizumi Karasaki, Nakadomari, Kitatsugaru-Gun, Aomori 037-0301

TEL:+81-1-7358-2816

Nakadomari Farmers’ Market PYUA

ADDRESS:334,Hachiman Hinata, Nakadomari, Kitatsugaru-Gun, Aomori 037-0309

TEL:+81-1-7357-5054

Tsugaru Railway Tsugaru-Nakasato Station

ADDRESS:225-1, Nakasato Kameyama,Nakadomari, Kitatsugaru-Gun, Aomori 037-0305

TEL:+81-1-7357-2050

URL:http://tsutetsu.com

Rest Area Kodomari”PONTOMARI”

ADDRESS:45, Kodomari Orikoshinai,Nakadomari, Kitatsugaru-Gun, Aomori,037-0300

TEL:+81-1-7327-9300

URL:http://www.town.nakadomari.lg.jp/index.cfm/13,1141,41,50,html