Results of【tsuruta-town】

Rest Area Tsuruta “Tsuru-no-sato ARUJA”

ADDRESS:176-1, Sakai Satomi,Tsuruta, Kitatsugaru-Gun, Aomori,Japan 038-3524

TEL:+81-1-7322-5656

URL:http://www.tsurunosato-aruja.com

Tsugaru Fujimi Lake Park

ADDRESS:81-150,Osawa,Mawarizeki,Tsuruta, Kitatsugaru-Gun, Aomori ,Japan 038-3542

TEL:+81-1-7322-2111(Tsuruta town hall)

URL:http://www.medetai-tsuruta.jp/spot/sightseeing/fujimilakepark.html

Rest Area Umi-no-eki Wando

ADDRESS:246-4, Honcho,Ajigasawa, Nishitsugaru-Gun, Aomori 038-2753

TEL:+81-1-7372-6661

URL:http://www.ajiiku.jp/category/detail.html?cid=1&aid=00000561